VOORWOORD

   "  A R B I T R A G E  "  

een zeer oude vorm van rechtspraak 


​Arbitrage kan gedéfinieerd worden als een privé overeenkomst
van ​een gekozen manier van geschillenregeling. ​

Partijen kunnen één of meer deskundigen aanstellen en hen de bevoegdheid geven om een gerezen geschil te beslechten .
Ze zullen hierdoor aan hun beslissing dezelfde gevolgen kunnen toekennen als aan een vonnis van de klassieke rechtbank.
 
Ook onttrekken ze hiermede hun onderlinge betwisting aan het oordeel van een overheidsrechter.
​en onderwerpen nu hun geschil aan door hen gekozen arbiters, die dichter bij de praktijk staan dan de beroepsmagistraten.
Arbitrage biedt dus aan burgers, zowel als bedrijven, een mogelijkheid om tijdelijke relatiestoornissen te herstellen.
Partijen hebben hierdoor de mogelijkheid om hun handelsrelaties voort te zetten zonder gezichtsverlies.
 
​ In tegenstelling tot de procedure voor de gewone hoven en rechtbanken
is arbitrage niet openbaar.  
​​Ze wordt afgehandeld achter gesloten deuren. ​

Ook mag men plaats en taal onderling vastleggen.
​Voor een arbiter kan vrijuit gesproken worden.
Dit heeft als voordeel dat arbiters vaak een vollediger, praktischer en meer realistische kijk op de zaak hebben dan de Overheidsrechter, voor wie men liever bepaalde zaken verzwijgt.

Door jaren grote gerechtelijke achterstand bij de behandeling van geschillen, is het voor de zakenwereld zeker nuttig om beter kennis te maken met de Arbitragekamer van Deskundigen en haar hierbijgevoegde arbitrageprocedures.
Partijen kunnen maanden of jaren tijdwinst boeken door beroep te doen op arbitrage.
En dus minder risico lopen dat de tegenpartij een leeg ei achterlaat.


Arbitrage is reeds goed ingeburgerd bij onze buurlanden en door de Europese eenmaking zullen in de toekomst hierdoor de arbitrale rechtbanken, steeds meer succes boeken.

Arbitrage is trouwens nu reeds onmiddellijk uitvoerbaar in de 160 landen die het verdrag van NY hebben ondertekend.

 
Daarom werd de Arbitrage van Deskundigen (A K D - C A E) gesticht
en dit in de schoot van de drie voornaamste multidisciplinaire expertenverenigingen
en is eveneens voorzien van een deskundige aansluiting
van gerenommeerde Advocaten en Juristen 

waaruit gezamenlijk een totaal van bijna 450 multidisciplinaire deskundigen kunnen ingezet worden,
en dit om te zetelen in de Arbitrale Rechtbanken van de Kamer.