Uw VERZOEK tot ARBITRAGE

 

   "  UW VERZOEK TOT  EEN  ARBITRAGEPROCES  "  

aan de ARBITRAGEKAMER  AKD-CAE 

 
 
Indien , met betrekking tot de hiervoorvermelde ingebrekestellingen,
de toegestane termijn tot antwoord vanwege tegenpartij verlopen is,

 
 
  - dan kan U overgaan tot het richten van een AANVRAAG tot een Arbitrageproces aan de
    ARBITRAGE  van DESKUNDIGEN  AKD - CAE  
    en dit zoals hiernavolgend beschreven model .

    Model aanvraag tot Arbitrage